DADES DEL DIA
divendres, 9 de novembre de 2018
Digueu sí quan és sí
Jesús ens invita a ser sincers
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Presentem un breu fragment de l'evangeli de Mateu, en el qual, Jesús ens invita a ser persones coherents i a ser sincers. Un cristià hauria de ser aquella persona que diu la veritat, sense por, sense ofendre a ningú, amb humilitat, però amb convicció... 

De l'Evangeli de Mateu:

Doncs jo us dic: No juris mai; ni pel cel, que és el tron de Déu, ni per la terra,... No juris tampoc pel teu cap, perquè tu no en pots fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digueu sí, quan és sí; no, quan és no. El que es diu de més, no ve de Déu.

PREGUNTES PER AL DIÀLEG

1.- Sents que quan parles les persones et fan cas? Per què?

2.- Et faries amic d'una persona que no et diu la veritat? Per què?

3.- Què vol dir-te Jesús amb allò de dir sí quan és sí i no quan és no?