DADES DEL DIA
divendres, 9 de novembre de 2018
Somio un món nou
Martin Luther King
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Avui llegirem un discurs de Martin Luther King, no dels més coneguts, però també amb molta força i molta càrrega moral. Podem reflexionar sobre la segregació racial i discriminacions del nostre temps, la no-violència com a forma de resoldre conflictes, el compromís i l'acció per canviar allò que no ens agrada... També és important fer veure que la raó que dona sentit al discurs de Luther King és precisament la seva fe i l'Evangeli de Jesús. D'aquí en surten les conviccions més profundes que impulsen al personatge a comprometre's (també fins a donar la vida) a construir el Regne denunciant allò que va en contra de la proposta de Jesús. Per això també apareixen dues benaurances que s'escauen molt bé a la vida d'aquest pastor baptista.

SOMNIO UN MÓN NOU

Somnio que arribarà un dia en el que els homes s'elevaran per sobre de si mateixos i comprendran que estan fets per a viure junts, en germanor.

Somnio en aquest matí de Nadal, que arribarà el dia que tots els negres d'aquest país, totes les persones de color del món, seran jutjades pel contingut de la seva personalitat i no pel color de la seva pell; que cada home respectarà la dignitat i el valor de la persona humana.

Somio avui que arribarà un dia que les indústries aturades de Appalachia seran engegades i serviran per a omplir els estòmacs buits de Missisippi, i que la germanor serà una mica més que una paraula col·locada al final d'un sermó, que en les agendes de tots els homes de negocis es trobarà escrita la paraula GERMANOR.

Somnio avui que en tots els ministeris i en tots els ajuntaments seran elegits els homes que actuïn amb justícia i misericòrdia, seguint els passos del seu Déu.

Somnio avui que la guerra s'acabarà... Arribat aquest dia ens serà revelada la glòria del Senyor i la contemplarem tots units.

Somnio avui que amb aquesta fe serem capaços de transformar els límits de la desesperació. Amb aquesta fe podrem anticipar el dia de la pau a la terra i de bona voluntat per a tots els homes i dones. Serà un dia gloriós: els estels de l'alba cantaran units i els fills de Déu vessaran d'alegria.

»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!

(Mt 5, 9-10)

L'autor

Martin Luther King va néixer el 15 de gener de 1929 a Atlanta (Geòrgia), fill i nét de pastors de l'església baptista d'Ebenezer. Des de jove va prendre consciència de la situació de segregació social i racial en què vivien els ciutadans negres del seu país, i especialment els dels estats del sud. Convertit en pastor baptista, el 1954 es va fer càrrec de l'església de Montgomery, Alabama. A partir de 1955 va liderar la lluita dels nord-americans de raça negra per assolir la igualtat de drets amb els blancs. 

La seva acció noviolenta, inspirada en Gandhi, va mobilitzar cada vegada més ciutadans fins a culminar l'estiu de 1963 en la històrica marxa sobre Washington, amb uns 250.000 manifestants. Allà King va pronunciar el més cèlebre i commovedor dels seus esplèndids discursos: I have a dream (Tinc un somni). El 1964 va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, quatre anys abans que fos assassinat a Memphis el 4 d'abril de 1968.

PREGUNTES PER AL DIÀLEG
  • Què destacaries d'aquest discurs? Coneixes el personatge i el context històric en que es trobava?
  • Què vol dir no-violència?
  • Quina és la força que impulsa a Martin Luther King a comprometre's i que dona sentit als seus discursos?
  • Quines coses que ens envolten no ens agraden i ens podríem comprometre a treballar per canviar-les?
PREGÀRIA

Parenostre

ANIMADOR DE LA PREGÀRIA TOTS
SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE PREGA PER NOSALTRES
VISCA JESÚS EN ELS NOSTRES CORS! PER SEMPRE!