DADES DEL DIA
divendres, 11 de gener de 2019
Una gran família
Reflexió sobre l'Església
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Jesús ens va ensenyar a estimar a tots i totes, per això ens hem de sentir germans d'una sola família humana, però a més a més tots els creients en Déu formem una família, l'Església. Estaria bé ajudar-los a reflexionar sobre el fet que implica sentir-nos germans dels altres...

Quan ens bategem, Déu ens fa amics seus i també ens fa membres de la seva família, que és l'Església. També s'utilitza la paraula església (en minúscula) per designar l'edifici on es reuneixen els amics de Jesús, que són els cristians, per fer créixer la fe i pregar junts.

A l'església pots anar sempre que vulguis per estar amb Jesús, tot i que el dia que es reuneix la comunitat és el diumenge, dia que celebrem l'Eucaristia i recordem que Jesús va morir per tots nosaltres, per amor, i va ressuscitar.

És important saber i sentir que els cristians formem una família que no és de sang, però que és de fe.  A la Biblia podem trobar alguns fragments que ens parlen d'això:

"Llavors, Jesús, assenyalant amb la mà els seus deixebles, digué:
- Aquests són la meva mare i els meus germans. El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare." (Mt 12, 49-50)

" Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú.  Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor.  Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui creien en Ell" (Ac 2, 44-47)

Sant Pau, quan escrivia a les comunitats, sempre els hi deia germans i els animava a estimar-se de debò. Podem veure un exemple:

"Germans, en nom de nostre Senyor Jesucrist, us demano que aneu tots d'acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en un sol pensament i en un sol parer".  (1 Co 1,10)

PREGUNTES PER AL DIÀLEG

1.- Has pensat alguna vegada que tots son germans? 

2.- I si som germans, no hauríem de canviar alguna cosa del nostre comportament amb els altres?

 

PREGÀRIA

Jesús, tots som iguals i germans,

per això et demanem que ens donguis força per actuar com a germans de totes les persones.

ANIMADOR DE LA PREGÀRIA TOTS
SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE PREGA PER NOSALTRES
VISCA JESÚS EN ELS NOSTRES CORS! PER SEMPRE!