DADES DEL DIA
dilluns, 11 de de febrer de 2019
La honradesa
...un valor primordial
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Un nen roba un salami a una carnisseria, la mare el descobreix i li ho diu al seu pare. El pare va amb el nen a la carnisseria a tornar-lo i a la sortida parla amb el seu fill. El nen li diu que un amic seu el van enviar fora de casa perquè els seus pares no tenien diners per mantenir-lo i ell no volia que li passés el mateix. Per això va robar. El pare l'abraça.

La primera pregunta fa referència a què una cosa és com creiem que som i l'altra la imatge que tenen de nosaltres la resta de la gent. La segona intenta aprofundir en el fet de ser coherent amb un mateix i no mentir-nos tant. En la tercera el debat està servit en el sentit que un robatori per por te la seva justificació?
 

La honradesa és un valor important en la nostra vida.

Veiem el vídeo i parlem-ne:     Honradez

PREGUNTES PER AL DIÀLEG
  1. Els teus companys et tenen per una persona honrada?
  2. Ets honrat amb tu mateix?
  3. Creus que és justificat el robatori en aquest cas?
PREGÀRIA

Concediu-nos Senyor un cor honrat i transparent per fer en tot moment el que hem de fer. Que totes les coses que avui farem siguin honrades i justes.

ANIMADOR DE LA PREGÀRIA TOTS
SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE PREGA PER NOSALTRES
VISCA JESÚS EN ELS NOSTRES CORS! PER SEMPRE!