DADES DEL DIA
dimecres, 9 de d’octubre de 2019
Servir als altres
Frases sobre el servei
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Avui les preguntes estan incloses a l'espai de la reflexió. Davant d'algunes frases sobre el servei es proposa que els nens i nenes puguin dir també la seva.

SERVIR ALS ALTRES...

1. - La necessitat de servir neix per la preocupació de fer feliços els altres.

2. - Evitar explicar els nostres actes de servei.

3. - Servir no és una tècnica, és una preocupació real per l'altra persona que es manifesta en acceptar a cada un com és i preocupar-nos per les seves coses.

4. - El verdader esperit de servei no fa diferències ni de persones ni de tipus de favors.

5. - Acostumar-nos a donar alguna cosa cada dia: temps, un somriure, unes paraules d'afecte, tractar les persones més carregoses...

 

(es pot deixar un moment perquè els nens i nenes puguin afegir alguna altra frase...)