DADES DEL DIA
dimecres, 9 de d’octubre de 2019
El gos negre
Parlem de la depressió, D.M. de la Salut Mental
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

El vídeo sobre la depressió es va fer amb motiu del D.M. de la Salut i no per aquest dia de la Salut Mental. La depressió és una realitat molt propera a tots/es els nostres joves i és convenient poder parlar d'ella.

Compara la depressió amb un gos negre que cada vegada és més gran i anul·la al seu propi amo.  Explica la realitat d'aquesta malaltia i també dona un missatge esperançador.

A las preguntes 2 i 3, recordem les persones que surten al vídeo:

2.- Simptomes: se'n porta els sentimens, es perd l'alegria, es produeix l'aïllament, no trobes sentit a la vida...

3.- Prevenció: calmar i relaxar la ment, fer exercici, escriure un diari amb els sentiments que experimentes, parlar...

 

 

Una de cada cinc catalanes pateix depressió o ansietat. 

La depressió és una malaltia molt freqüent que provoca una alta discapacitat i un fort impacte social. Qui la pateix encara és víctima d'una forta estigmatització, cosa que fa que, fins i tot en els països desenvolupats, més de la meitat de les persones que la tenen no siguin diagnosticades ni tractades. Per tant, cal millorar el reconeixement social d'aquesta malaltia per facilitar l'accés al tractament.

La depressió és molt més que estar baix de moral. La majoria de persones experimenta tristesa de tant en tant, però en algunes ocasions aquests sentiments no desapareixen i s'acompanyen d'altres símptomes que provoquen malestar o dificultats per desenvolupar la vida quotidiana. És aleshores quan podem estar davant d'un trastorn denominat depressió. (http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/d/depressio/depressio/)

El gos negre

PREGUNTES PER AL DIÀLEG

1.- Has tingut alguna persona propera que hagi patit depressió? (no cal contestar en veu alta)

2.- Series capaç de dir algun dels símptomes que té la depressió? 

3.- Recordes alguns dels aspectes que ens poden ajudar a "prevenir" la depressió? 

4.- Estàs disposat a portar una vida que t'ajudi a prevenir aquestes malalties...

 

PREGÀRIA

Ajuda'm Senyor a cuidar de la meva vida i dóna'm força als moments de dificultat.

ANIMADOR DE LA PREGÀRIA TOTS
SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE PREGA PER NOSALTRES
VISCA JESÚS EN ELS NOSTRES CORS! PER SEMPRE!