DADES DEL DIA
divendres, 8 de de novembre de 2019
Història de dues ciutats
Qüestió d'actitud
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Llegim el conte i reflexionem amb els alumnes.

Un viatger que s'aproximava a una gran ciutat li va preguntar a un vell savi que es trobava casualment a un costat del camí descansant al costat del seu deixeble:

-Com és la gent d'aquesta ciutat?

-Com era la gent del lloc d'on véns? - Li va preguntar el vell savi al seu torn.

-Terrible- respondre el viatger. -Mezquina. No es pot confiar-hi. Detestable en tot els sentits.

-Ah! -, Va exclamar el mestre. -Encontrarás el mateix en la ciutat a on et dirigeixes.

Tot just havia partit el primer viatger quan un altre es va aturar i també va preguntar sobre la gent que habitava a la ciutat propera. De nou el vell savi li va preguntar al viatger per la gent de la ciutat d'on provenia.

-Era gent meravellosa; honesta, treballadora i extremadament generosa. Lamento haver hagut de partir.- Va declarar el segon viatger.

El mestre li va respondre: -El mateix trobaràs a la ciutat on et dirigeixes.

En allunyar el viatger, el deixeble li pregunta que com era possible que a una pregunta similar, donés dues respostes diferents.

La simple resposta va ser:

A vegades no veiem les coses com són, les veiem com som.

PREGUNTES PER AL DIÀLEG

Com sols veure les coses: positives o negatives?

Intenta veure els altres en el dia d'avui de manera positiva. Mira la teva classe i la teva família com t'agradaria de veritat que fossin.