DADES DEL DIA
Thursday, 8 de April de 2021
Quina actitud?

Quina actitud tens...?


L'actitud pot definir-se com la disposició o l'ànim amb el qual enfrontem una situació.

I si volem tenir una actitud positiva és aquella que adoptem per a afrontar el que vingui de la forma més beneficiosa per a nosaltres i pels altres.

PREGUNTES PER AL DIÀLEG
  • Tu quina actitud creus que tens avui?
  • Creus que ets una persona positiva? O t'enfades i estàs trista amb facilitat?
  • Què podem fer per ser més positius?