DADES DEL DIA
Thursday, 8 de April de 2021
Respiració VI

 

 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG

Com et sents?
Notes algun canvi en el teu cos?