DADES DEL DIA
diumenge, 19 de de març de 2023
Set paraules (4)
Diumenge de Quaresma

Una de les set últimes frases que Jesús de Natzaret pronuncià durant la seva crucifixió, abans de morir, ens fa reflexionar: 

Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat?

(Mateu, 27: 46 i Marc, 15: 34)

Les persones refugiades. (Imatge: Xarxanet)