DADES DEL DIA
Monday, 20 de November de 2023
Dia mundial dels infants
20 de novembre
INTRODUCCIÓ PER A L'EDUCADOR

Es tractaria de reflexionar sobre la situació dels infants i joves al nostre món. L'alumnat pot aportar notícies de diferents països del món  per veure com sovint, es vulneren els drets de molts nens i nenes.

 

Passem la Declaració perquè pugui identificar els dibuixos amb els drets:

La Declariació, resumida i en llenguatge senzill
1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.
3. Dret a un nom i a una nacionalitat.
4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuits.
6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.
7. Dret a l'educació gratuita. Dret a divertir-se i a jugar.
8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.
9. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball.
10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom.

Coneixeu els vostres drets?  Mireu aquest decàleg... 

Encara queda molta feina per fer. Mira la injustícia que representa per molts nois i noies...

Un de cada quatre nens a les regions en desenvolupament està malnodrit.
Més de 72 milions d'infants no van a l'escola. El 54% són nenes.
Cada any moren al món 9 milions d'infants menors de 5 anys per causes previsibles i tractables.
Més de 4.000 menors de cinc anys moren al dia per la falta d'aigua potable.
Al món hi ha més de 15 milions d'orfes per la SIDA.
La majoria dels morts per paludisme són infants subsaharians menors de cinc anys.
Més de 215 milions d'infants passen la seva infància treballant.

PREGUNTES PER AL DIÀLEG
  • A quines zones del planeta creieu que els infants pateixen més injustícies?
  • Quines són les dificultats més importants que es troben els infants i joves avui?
  • Quin és el dret més important ? Quin escollim com a prioritari...