DADES DEL DIA
Tuesday, 13 de February de 2024
S.6 La història d'un gran home
PREGUNTES PER AL DIÀLEG

Veiem generositat en les paraules de "això ho hem de canviar"! Què va fer La Salle després de veure la injustícia?
Sabem si tothom té la sort d'anar a escola?

Avui recordem la figura deL Beat JAMES (SANTIAGO) MILLER, Germà de La Salle que va treballar a Nicaragua i Guatemala, educant a infants i joves. Sempre es va dedicar a les persones que vivien injustícies i als més emprobrits. Que el seu testimoni ens ajudi! Que tingueu un bon dia.