DADES DEL DIA
Tuesday, 13 de February de 2024
Cap. 8- La història de qui va crear les nostres històries!

El rei discuteix amb els seus ministre la desastrosa situació econòmica que es viu a França.

 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG

Què t'ha ressonat més?

Quina frase t'ha agradat? Per què?

Avui recordem la figura deL Beat JAMES (SANTIAGO) MILLER, Germà de La Salle que va treballar a Nicaragua i Guatemala, educant a infants i joves. Sempre es va dedicar a les persones que vivien injustícies i als més emprobrits. Va morir assassinat el 13 de febrer de 1982. Que el seu testimoni ens ajudi! Que tingueu un bon dia.