DADES DEL DIA
Monday, 20 de November de 2023
Els nostres drets
Drets dels Infants

Bon dia!

Tots els nens i nenes del món neixen amb els mateixos drets. L’any 1989 es va aprovar la Convenció dels Drets de l’Infant que recull quins són aquests drets.

Malauradament, no a tot el món es respecten aquests drets! Per aquest motiu, cada 20 de novembre se celebra a tot el món el Dia Universal de l’infant, un dia per donar a conèixer aquests drets i lluitar pel seu compliment. Cal que als infants de tot el món se’ls garanteixi i respecti els seus drets perquè puguin gaudir d’un futur millor.

Per començar, farem memòria amb el programa "Especial Drets dels nens" (Info K, 19/11/2020):

(MIRAR FINS EL MINUT 2:19)
PREGUNTES PER AL DIÀLEG

Fa anys, a tot el món, volien lluitar contra les injustícies, i es van redactar 54 normes que s'haurien de respectar per cuidar-vos bé...

  • Podeu recordar algun dret que hagin dit en el vídeo que encara no es compleixi, avui en dia?

En el vídeo, proposen dir molt alt que "no hi estem d'acord" i lluitar per a què això canviï. En el nostre poble, la nostra ciutat:

  • Creiem que, quan els els nens i les nenes opinem sobre alguna cosa injusta, se'ns fa prou cas?
  • Hem vist algun nen o nena que pateixi alguna injustícia?
  • Podríem fer alguna cosa per a canviar-ho?